X
تبلیغات
مقالات حقوقی فقهی

مقالات حقوقی فقهی

مقالات حقوقی فقهی

وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                                                                              وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

 

 

 

 

کلید واژه ها:

 وظایف ، اختیارات ، رهبری  ، ولی فقیه ، قانون اساسی

 

چکیده :

 

 در این مقاله وظایف و اختیارات رهبری که ازمتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می گردد ، در پنج بند بطور مستند مورد بررسی قرار می گیرد.هر چند مقام رهبری اختیارات وسیع تری فراتر از آنچه که در قانون اساسی آمده است دارد.

 

 

مقدمه:

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجم « ولایت امر و امامت امت » را مطرح نموده و در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری را در 11 بند نام برده است .

در اینجا سؤالی مطرح می شود:

آیا وظایف و اختیارات رهبری منحصر در همان یازده موردی است که اصل 110 آنهار انام برده وشامل موارد دیگری نمی باشد؟

به عبارت دیگر آیا موارد نام برده شده در اصل 110 حصری است یا تمثیلی ؟

 

پاسخ : در این مورد دو برداشت مختلف از اصل 110 وجود دارد :

 

 برداشت اول:

 اصل دقت و تحفظ برموارد قانونی در قانون نویسی حکم می کند که همۀ موارد مورد نظر قانونگزار بطور صریح در متن قانون مکتوب شود تا هر گونه ابهام واشکالی بر طرف گردد. لذا همانطور که از متن اصل 110 بر می آید موارد ذکر شده حصری است و از افزایش هر بند دیگری اباء داردو اگر قانونگزار یازده بند موجود را به عنوان تمثیل و نمونه ذکر نموده باشد باید قرینه و شاهدی بر این ادعاء در همان اصل موجود باشد . اما هیچ قرینه و دلیلی بر این ادعا در اصل 110 نداریم. بنابر این اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی منحصر در همین 11 مورد است.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر 1385ساعت 2:21  توسط منصور نجفی  |